Caulerpa

 

Род Caulerpa – (отдел Chlorophyta) многоклетъчни зелени водорасли със стебло. Един от най- известните представители е Caulerpa lentillifera (Sea grape)

www.reefcorner.com

www.botany.uwc.ac.za

www.indianapublicmedia.org