Chlorophyta

Отдел Chlorophyta (зелени водорасли) – голямо разнообразие от едноклетъчни и многоклетъчни водорасли. Повечето представители са сладководни, по-малко са морски и още по-малко са почвени и аерофилни. Комлексът от фотосинтетично активни пигменти е съставен от хлорофил А, хлорофил В, β-каротен, ксантофили – лутеин, виолаксантин, неоксантин, антераксантин и др. Основното запасно вещество е скорбяла.