Cyanoprokaryota

 Отдел Cyanoprokaryota - Цианобактериите са едноклетъчни, колониални и нишковидни, а някои образуват псевдопаренхим. Нишките им са прости или разклонени. Клетките им са прокариотна структура т.е. без ядро, митохондрии, апарат на Голджи, вътреплазмена мрежа, пластиди и вакуоли отделени чрез биомембрана. ДНК е циклична и съсредоточена в централната част на клетката (нуклеоплазма).
Общата багра им е синьозелена до виолетова, понякога червена или зелена. Комплексът от фотосинтетично активни пигменти е съставен от хлорофил А, β-каротен, зеаксантин, ехиненон, кантаксантин, миксоксантин, осцилаксантин и други ксантофили, както и от фикобилипротеините, фикобилините фикоцианин, алофикоцианин и фикоеретрин.
 Запасните вещества на цианопрокариотите са разнообразни – цианобактерийна скорбяла, цианобактерийни зърна, полиедрични телца, полимеризиран полифосфат. В тях участват не само въглехидрати, но също азотни и фосфорни съединения.