Gloeocapsa

Род Gloeocapsa - (отдел Cyanoprokaryota) прокариотни едноклетъчни водорасли включващи около 30 вида, сред които широко разпространен е екологично пластичен вид Gleocapsa turgida.