Haematococcus pluvialis

Род Haematococcus pluvialis – (отдел Chlorophyta) едноклетъчни водорасли разпространени във високопланински басейни (литотелми) и върху снежни преспи. Червеният им цвят се дължи на съдържанието на Астаксантин.