Laminariaceae

Семейство Laminariaceae - група от много родове кафяви водорасли известни под наименованието „келп“. Това включва видове от родовете Arthrothamnus, Costularia, Cymathere, Feditia, Laminaria, Nereocystis, Macrocystis, Pelagophycus, Phyllariella, Postelsia, Pseudolessonia, Saccharina, Streptophyllopsis. Един от най известните използващ се за хранителни цели е Saccharina japonica (Kombu).