Макроводорасли

Макроводораслите са макроскопични, многоклетъчни водорасли някои от които достигат до шейсет метра дължина. Те са голяма и разнообразна група от фотосинтезиращи, еукариотни, растителни микоплазми, които използват хлорофил за усвояване на светлинната енергия, но нямат характерните растителни структури като листа, корени, цветя, проводящата тъкан и семена. Макроводораслите имат много форми, включително и тези, които изглеждат така, сякаш са сухоземни растения с листа и стъбла, изглеждащи като мъх, гъби, листо маруля или дори палми. Могат да бъдат класифицирани по приложение (храна, лекарства, тор, филтрация, промишлени и други).