Микроводорасли

Микроводораслите са микроскопични водорасли, срещащи се обикновено в сладководни и морски системи. Те са едноклетъчни видове, които съществуват самостоятелно или под формата на вериги или групи. В зависимост от вида, техните размери могат да варират от няколко микрометра (µм) до няколко стотици микрона. За разлика от другите растения, микроводораслите не разполагат с корени, стъбла и листа. Храненето им е автотрофно като при повечето растения. Биоразнообразието на микроводораслите е огромно и по настоящем те представляват почти неизползван ресурс. Изчислено е, че съществуват около 200.000-800.000 вида, от които са описани около 50 000. Открити са над 15 000 нови химически съединения, произхождащи от биомасата на микроводораслите. Повечето от тези видове микроводорасли произвеждат уникални продукти, като каротеноиди, антиоксиданти , мастни киселини, ензими, полимери, пептиди, токсини, стероли и други.