Oscillatoria

Род Oscillatoria – (отдел Cyanoprokaryota) прокариотни едноклетъчни водорасли. Нишковидни микроводорасли от образуващи по дъното на салдководни басейни синъозелени до черни слизести на пипане налепи. Oscillatoria произвежда анатоксин-а(пречи на невронните сигнали) и микроцистини (причиняват кървене в черния дроб).