Phaeophyta

Отдел Phaeophyta (Кафяви водорасли) – всички кафяви водорасли са многоклетъчни, прикрепени и много разнообразни по отношение на морфология и вътрешно устройство – от едноредни разклонени нишки до псевдопаренхимни и паренхиматозни талуси, от микроскопични размери до десетки метри дълги. Комплексът от фотосинтетично активни пигменти е съставен от хлорофил А, хлорофил С, β-каротен, фукоксантин, диатоксантин, диадиноксантин, и други ксантофили. Запасни вещества са хризоламинаран, манитол и мастни капки.
Около ядрото на клетките има вакуоли със специфични танини (флоротанини). Много акумулират йодни съединения. Отделят органобромиди.