Porphyra

Род Porphyra – (отдел Rhodophyta) Малки червени водорасли с малък талус и неправилна форма подобно на листо, здраво прикрепващо се към субстрата посредством малък крампон предимно върху скали. Цвят зелен в ранните фази на развитие и в последствие става кафяво-лилав или лилаво-червен. Култивира се в богати на биогени морски заливи. Редица видове от род Porphyra (Nori), обитаващи източноазиатските брегове, се използват за храна. В Япония, Корея и други страни те се отглеждат още от XVII век.